Valná hromada SK Slezan

Dne 6.11.2015 proběhla valná hromada SK Slezan Skřipov. Hlavními body programu bylo schválení nových stanov SK, volba předsedy a členů výkonného výboru a členů revizní komise. Valné hromady se zúčastnilo 82% členů s hlasem rozhodujícím a byla tedy usnášení schopná. Nové stanovy byly scháleny a zároveň s tímto bodem byl změněn název SK Slezan Skřipov na SK Slezan Skřipov,z.s.(zapsaný spolek). V následných volbách se stal předsedou SK MUDr. Stanislav Štencel. dalšími členy výboru byli zvoleni Tomáš Dušek a Radomíra Cihlářová. Za členy kontrolní komise byli zvoleni Juchelka, Dluhoš a Hruška.